top of page

ANTI ODOR

pตุ้ย-01.png
Baking

ANTI ODOR

ป้องกันกลิ่น

นวัตกรรมใหม่ปกป้องผ้าคุณจากกลิ่นเหงื่อ หรือกลิ่นเหม็นอับจากแบคทีเรียตัวร้ายที่เป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่อความหอมสะอาด สดชื่น 

bottom of page