top of page

ประกวดออกแบบ  Lifestyle Product จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  “Show them! WASTE is WORTH !!  
ท้าให้เปลี่ยน จากเศษเป็นสไตล์

Contest

Homework Fabrics ในเครือบริษัท โกลด์เฮาส์เดคคอร์ จำกัด  ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปผู้สนใจ มาร่วมพิสูจน์ไปกับเรา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบ Lifestyle Product จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ “Show them! WASTE is WORTH !! : ท้าให้เปลี่ยน จากเศษเป็นสไตล์”


              เราเคยนิยาม ‘เศษ’ ว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่ต้องการอีกต่อไปแล้ว อาจแค่เพราะมันไม่ตรงความต้องการ รอวันที่มีคนเห็นคุณค่าหยิบมันขึ้นมาคืนชีพอีกครั้ง หากลองคิดย้อนไปมันก็คือวัตถุดิบชั้นดีอีกชิ้นหนึ่ง ที่สร้างมาจากความพยายามทำให้สิ่งเล็กสิ่งน้อยกว่านั้นมากๆ ให้เกิดเป็นคุณค่าขึ้นมา


                ‘เศษ’ ในตอนนี้ ก็รอเพียงที่จะกลายเป็นสิ่งใหม่ๆ รอคุณมาจุดประกายความคิด เราเชื่อมั่นในไอเดียและสไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างคุณ ว่าจะต้องสร้างสิ่งที่ดีขึ้น ดีขึ้น และดีขึ้น…ได้แน่นอน 

 

มาร่วมกันพิสูจน์ว่าแนวคิด Zero waste และ Circular Economy ทำได้จริงและจะช่วยให้โลกของรุ่นเราน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม
 

ผลการประกวดออกแบบ 
ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล

 

Contest

ผลงานผู้เข้าประกวด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คุณปัทวี เข็มทอง

Contest
Contest
Contest

ผลงานผู้เข้าประกวด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม Restart

Contest
Contest
Contest
bottom of page