EASY MAINTENANCE

sol-out_๒๐๐๖๑๘_0023.jpg

EASY MAINTENANCE

การดูแลรักษาง่าย

การดูแลรักษาผ้าที่ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ก่อให้เกิดคราบเปื้อน หรือสิ่งสกปรกฝังลงในเนื้อผ้า แค่เช็ดด้วยผ้าก็ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย