GREEN PRODUCT

Tropical Leaves

GREEN PRODUCT

ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก  ความหมายโดยนัยของคำว่า Green หรือสีเขียว กล่าวไปในเชิงของการอนุรักษ์หรือความเป็นมิตรกับธรรมชาติ เมื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว จึงหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเอง