top of page

หนาวนี้มาพร้อมฝุ่น เตรียมรับมือ "PM 2.5"ในทุกวันนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้กลายมาเป็นปัญหาหลักของเมืองใหญ่ ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่สภาวะอากาศจะนิ่งกว่าฤดูอื่นๆ และเอื้อต่อการกักตัวของฝุ่นละอองในอากาศ

สาเหตุหลักๆมักเกิดมาจากควันท่อไอเสียรถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม, การเผาขยะ, ไฟป่า รวมทั้งการทำปฏิกิริยาของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ก็มีส่วนก่อให้เกิดฝุ่นประเภทนี้ได้ด้วย ซึ่งฝุ่น PM 2.5 คือภัยเงียบที่ส่งผลกระทบกับร่างกายเรา ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ ระบบหลอดเลือด ระบบสมอง เป็นต้น เราจึงต้องเตรียมร่ายกาย และสุขภาพเพื่อรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ให้ดี


วิธีเตรียมตัวและดูแลสุขภาพท่ามกลางสภาวะฝุ่น PM 2.5 ในช่วงหน้าหนาว

1. สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95

2. ดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดให้มาก ๆ

3. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเน้นผัก ผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ

4. ทำความสะอาดบ้าน และอุปกรณ์ภายในบ้าน โดยเฉพาะจุดที่สะสมฝุ่น เช่น แอร์ พัดลม ผ้าม่าน มุ้ง

ลวด เครื่องนอน และเน้นการทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำ

5. หมั่นตรวจเช็กบ้านปิดช่องหรือรู ตามขอบประตูหน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 จากภายนอกไม่ให้เข้า

มาในอาคารในช่วงฝุ่นสูง

6. วันที่ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งให้

เปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในอาคารแทน

7. สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรสำรองยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของ

แพทย์

8. สังเกตตนเองและบุคคลในครอบครัว หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่

หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน

ศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page