top of page

เหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่า Q-CON ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 มาตั้งแต่ปี 2560 และ บริษัท โกล์ดเฮาส์ เดคคอร์ จำกัด ผู้ผลิตคิดค้นผ้านวัตกรรมและจำหน่ายผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ แบรนด์ Goldhouse Decor และ Homework Fabrics ที่ได้คิดค้นและผลิตผ้าม่านประหยัดพลังงานที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แต่นอกจากเรื่องของการประหยัดไฟแล้ว Q-CON และ GOLDHOUSE DECOR ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและใส่ใจในสุขภาพของผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


Q-CON แบรนด์ใน บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในตลาดผู้ผลิตอิฐมวลเบาในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกชั้นคุณภาพ และได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่ปี 2560 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งอิฐมวลเบาคิวคอนเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับก่อเป็นผนังเนื่องจากมีค่าต้านทานความร้อน (R) มากกว่าวัสดุอื่น 7-14 เท่า นอกจากคุณสมบัติในเรื่องการประหยัดพลังงานแล้ว Q-CON ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการออกแบบและการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขยะ รวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างที่รักษ์โลกหรือเป็นวัสดุคาร์บอนต่ำ เพื่อให้ได้บ้านและอาคารที่ดี อยู่เย็น มีสุข และสำคัญที่สุดคือได้ช่วยลดโลกร้อน ช่วยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ สินค้าคิวคอนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SCG Green Choice ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ ฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว

เช่นเดียวกับ บริษัท โกล์ดเฮาส์ เดคคอร์ จำกัด ผู้ผลิต คิดค้นผ้านวัตกรรมและจำหน่ายผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ แบรนด์ Goldhouse Decor และ Homework Fabrics ได้ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมผ้าม่านประหยัดพลังงาน รุ่น FUJI DIMOUT ผ้าม่านที่สามารถลดอุณหภูมิห้องได้จริง 2-3 องศาเซียลเซียส ได้รับตราสัญลักษณ์ Cool Mode ผ้าที่สามารถระบายความร้อนสู่ภายนอกได้ดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) อีกทั้งยังเป็นผ้าม่านเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์

ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ได้รับมาตรฐาน มอก. และ มาตรฐาน Thailand TexTile Tag จากสถาบันสิ่งทอว่าเป็นผ้าที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน อีกทั้งได้รับรางวัล Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ว่ามีความสามารถในการป้องกันแสง และ UV ได้เป็นอย่างได้ ผ่านมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ใส่ใจการผลิตทุกขั้นตอน และเป็นโรงงานสีเขียวใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกำการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดของเสียอย่างถูกวิธี

ดังนั้น Q-CON และ Goldhouse Decor จึงอยากให้ทุกท่านหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องด้วยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว ลองหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเลือกใช้วัสดุที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก เพื่อชีวิตที่มีความสุขและยั่งยืน


ดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page